Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Zajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Zajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dodano przez: admin

W dniach 3 - 4 czerwca 2013 r. doradcy zawodowi z CIiPKZ funkcjonującego w ramach koszalińskiej Filii WUP, przeprowadzili dla 9-osobowej  grupy osadzonych w Zakładzie Karnym w Starem Bornem  zajęcia warsztatowe, których program obejmował m.in.: określenie mocnych i słabych stron jak również własnych predyspozycji zawodowych, metody aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, elementy prawa pracy oraz treści związane...

CIiPKZ w Koszalinie - Poradnictwo Zawodowe Dla Podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | CIiPKZ w Koszalinie - Poradnictwo Zawodowe Dla Podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej

Dodano przez: admin

W okresie od marca do końca maja 2013 roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowe z koszalińskiej Filii WUP po raz kolejny realizowało indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej – beneficjentów kolejnych edycji projektu systemowego „Szansa na rozwój”.

I DEBATA w sprawie harmonizowania kształcenia ustawicznego i zawodowego z potrzebami rynku pracy w województwie Zachodniopomorskim

Dla instytucji | Kształcenie ustawiczne i zawodowe | Zachodniopomorska platforma kształcenia ustawicznego i zawodowego | Wydarzenia | I DEBATA w sprawie harmonizowania kształcenia ustawicznego i zawodowego z potrzebami rynku pracy w województwie Zachodniopomorskim

Dodano przez: admin

Dnia 24 listopada 2008 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie, mające na celu zainicjowanie cyklicznej debaty o kształceniu ustawicznym i zawodowym w województwie zachodniopomorskim.

Raport - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Raport - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia kolejny raport z wyników badania pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie  zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r."

Raport - Analiza zakresu prowadzonej działalności przez agencje zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Raport - Analiza zakresu prowadzonej działalności przez agencje zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia raport z wyników badania pn. "Analiza zakresu prowadzonej działalności przez agencje zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim w 2012 r."

Badanie ankietowe - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Badanie ankietowe - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, przy udziale Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, realizuje badanie pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r."

ajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | ajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dodano przez: admin

Badanie - Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie woj. zachodniopomorskiego

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Badanie - Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie woj. zachodniopomorskiego

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi badania, pn. „Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego".

Celem badania ankietowego jest zebranie informacji i opinii przedstawicieli środowiska oświaty, dotyczących aktualnej sytuacji oraz potrzeb rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego, realizowanego w placówkach edukacyjnych.

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy - I kwartał 2013 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy - I kwartał 2013 r.

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu najnowszy egzemplarz "Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy", który zawiera informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące aktualną sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskieg. Przedstawione dane zostały opracowane na podstawie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

Raport - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w II kwartale 2013 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Raport - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w II kwartale 2013 r.

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia kolejny raport z wyników badania pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2013 r."