Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Informacja na temat Planów działania na lata 2014-2015 w ramach PO KL

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Informacja na temat Planów działania na lata 2014-2015 w ramach PO KL

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę IP komponentu regionalnego PO KL dla województwa zachodniopomorskiego, informuje, iż trwa proces przygotowywania projektów Planów działania w ramach PO KL na lata 2014-2015.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/7.4/13

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/7.4/13

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków  do dofinansowania w odniesieniu do konkursu nr 1/7.4/13

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/7.2.1/13

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/7.2.1/13

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do konkursu nr 1/7.2.1/13

ERRATA do Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu 1/9.5/13.

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | ERRATA do Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu 1/9.5/13.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuję, iż w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia naboru w ramach konkursu 1/9.5/13 dostrzeżono konieczność skorygowania nieścisłości zawartych w Dokumentacji konkursowej dla konkursu 1/9.5/13 ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniu 19 sierpnia 2013 r.

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr 1/9.5/13 w ramach Priorytetu IX.

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr 1/9.5/13 w ramach Priorytetu IX.

Dodano przez: admin

Dnia 19 sierpnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/9.5/13 na projekty w ramach Działania 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Informacja na temat aplikowania o środki przez spółdzielnie socjalne w ramach Działania 9.5.

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Informacja na temat aplikowania o środki przez spółdzielnie socjalne w ramach Działania 9.5.

Dodano przez: admin

Wyjaśnienie: na zasadzie wyjątku od reguły, że działalność pożytku publicznego prowadzona jest przez organizacje pozarządowe, art. 3 ust 3 stanowi, może być ona prowadzona także przez:

Zostały zatwierdzone listy rankingowe wniosków podlegających ocenie w ramach konkursu otwartego nr 1/6.1.1/13 na wyodrębnione projekty w ramach Podkonkursu 1/6.1.1/1/13 oraz Podkonkursu 1/6.

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Zostały zatwierdzone listy rankingowe wniosków podlegających ocenie w ramach konkursu otwartego nr 1/6.1.1/13 na wyodrębnione projekty w ramach Podkonkursu 1/6.1.1/1/13 oraz Podkonkursu 1/6.

Dodano przez: admin

Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej na projekty składane w ramach konkursu 1/6.1.1/13 w ramach dostępnej alokacji w wysokości 10 202 250,00 zł wyodrębniono kwoty środków na 2 podkonkursy:

Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu 1/9.2/PWP/12 – KOP II

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu 1/9.2/PWP/12 – KOP II

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów powołanych zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do oceny wniosków w ramach konkursu 1/9.2/PWP/12 – KOP II.

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/9.6.2/12

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/9.6.2/12

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr 1/9.6.2/12 do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/9.5/12

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/9.5/12

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr 1/9.5/12 zawartych do dnia 30 sierpnia 2013 r.