Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Spotkanie dotyczące PSF oraz BUR

Spotkanie dotyczące PSF oraz BUR

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Spotkanie dotyczące PSF oraz BUR

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 14 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie, odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące zasad realizacji Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w naszym regionie oraz zasad funkcjonowania zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) narzędzia teleinformatycznego pn. Baza Usług Rozwojowych (Baza, BUR).
Działanie 8.1- Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Działanie 8.1- Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.1- Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16.
Działanie 7.1 Typ 1 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Działanie 7.1 Typ 1 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 Typ 1 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia Listę Sprawdzającą dla Projektodawcy, pomagającą stwierdzić, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16.
Działanie 7.1 Typ 2 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Działanie 7.1 Typ 2 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 Typ 2 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Dnia 13 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej - konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16.  
Działanie 7.1 Typ 2 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków Szczecinie

Działanie 7.1 Typ 2 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków Szczecinie

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 Typ 2 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków Szczecinie

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Dnia 12 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej - konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16.
Działanie 8.2  - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Działanie 8.2 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.2 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 13.12.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 w...
Działanie 6.5 - Lista sprawdzająca dla projektodawców

Działanie 6.5 - Lista sprawdzająca dla projektodawców

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.5 - Lista sprawdzająca dla projektodawców

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla projektodawców pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.
Działanie 8.2 – Udostepnienie listy sprawdzającej

Działanie 8.2 – Udostepnienie listy sprawdzającej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.2 – Udostepnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16. Pobierz plik
Działanie 7.1 - Udostepnienie listy sprawdzającej

Działanie 7.1 - Udostepnienie listy sprawdzającej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 - Udostepnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia listę sprawdzającą dla Projektodawcy, pomagającą stwierdzić, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16.
Działanie 8.7 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Działanie 8.7 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.7 - Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16.