Sprawozdania z posiedzeń WRZ

Dodano przez: Aneta Bartoszewska

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie w dniu 1 lipca 2014 r.

Posiedzenie otworzył Pan Roman Szewczyk - Przewodniczący WRZ w Szczecinie, który po powitaniu wszystkich zgromadzonych przedstawił program posiedzenia WRZ w Szczecinie z dnia 1 lipca 2014 roku- program został przyjęty przez aklamację. Następnie została przedstawiona przez Pana Andrzeja Przewodę - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie prezentacja obrazują...

Dodano przez: Aneta Bartoszewska

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie z dnia 24 marca 2014 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia otworzył Przewodniczący WRZ w Szczecinie Pan Roman Szewczyk, który przywitał wszystkich zgromadzonych i przedstawił aktualny program posiedzenia. Zmiany w programie wynikły z pilnej potrzeby zaopiniowania nowych kierunków kształcenia, które zamierzają od 1 września 2014 r. otworzyć takie instytucje jak: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy...

Dodano przez: Aneta Bartoszewska

W dniach 5-6 grudnia 2013 r. w hotelu Stary Dziwnów &Spa w Dziwnowie odbyło się szkolenie pn. „Podniesienie kompetencji Członków WRZ w Szczecinie jako organu opiniodawczo- doradczego marszałka w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. W szkoleniu wzięło udział łącznie 15 osób: Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia tj. przedstawiciele reprezentatywnej organizacji związkowej i pracodawców, zwią...

Dodano przez: Aneta Bartoszewska

Informacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie z dnia 14 października 2013 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które odbyło się w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego otworzył Pan Roman Szewczyk -  Przewodniczący  WRZ, który powitał przybyłych członków Rady, jak również pozostałych uczestników spotkania. Po części oficjalnej odczytał zebranym uczestnikom...

Dodano przez: admin

Informacja z inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2013 roku. Dnia 12 czerwca 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie.

Dodano przez: admin

W dniu  22 marca 2013 r. odbyło się ostatnie  posiedzenie kadencji  2009-2013 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie otworzył Pan Roman Szewczyk- Przewodniczący  WRZ, który powitał Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Wojciecha Drożdża, a także przybyłych członków Rady. Po części oficjalnej odczytał zebranym uczestnikom II wersję programu obrad, który został jednogłoś...

Dodano przez: admin

Dnia 12 grudnia 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie odbyło się  czwarte w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie.

Dodano przez: admin

Dnia 23 października 2012 r. w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie.

Dodano przez: admin

Dnia 27 czerwca 2012 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie. Spotkanie rozpoczął Pan Roman Szewczyk - Przewodniczący WRZ , który powitał zebranych przedstawiając jednocześnie propozycję programu posiedzenia.

Dodano przez: admin

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w roku 2012 r. odbyło się 30 marcaw siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.