Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w dniu 11 czerwca 2019 r.

11 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Na spotkaniu członkowie Rady zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim uwzględniającą dane dotyczące bezrobocia na koniec kwietnia 2019 roku oraz prognozowane na maj 2019 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przedstawił także monitoring Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2018 rok. Członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali ww. sprawozdanie - Uchwała Nr 59/2019.

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi zapotrzebowania na konkretne zawody na lokalnym rynku pracy oraz omówieniu poszczególnych kierunków kształcenia, członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali następujące kierunki kształcenia zgłoszone przez:

 1. Technikum Ekonomiczne nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie - technik reklamy 333907 – Uchwała nr 44/2019.
 2. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie - technik programista 351406 – Uchwała nr 45/2019.
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Trzcińcu - lakiernik samochodowy 713203 – Uchwała nr 46/2019.
 4. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach - technik organizacji turystyki 422104 – Uchwała nr 47/2019.
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie - technik turystyki na obszarach wiejskich 515205 – Uchwała nr 48/2019.
 6. Policealna Szkoła TEB Edukacja dla Młodzieży w Szczecinie - technik farmaceutyczny 321301 – Uchwała nr 49/2019.
 7. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie - technik turystyki na obszarach wiejskich 515205 – Uchwała nr 50/2019.
 8. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - technik eksploatacji portów i terminali 333106 – Uchwała nr 51/2019.
 9. Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - fotograf 343101 – Uchwała nr 52/2019.
 10. Technikum Medyczne MEDICA w Stargardzie - technik weterynarii 324002 – Uchwała nr 53/2019.
 11. Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu:
 • cukiernik 751201 – Uchwała nr 54/2019;
 • kelner 513101 – Uchwała nr 55/2019;
 • kucharz 512001 – Uchwała nr 56/2019;
 • pracownik obsługi hotelowej 962907 – Uchwała nr 57/2019;
 • ślusarz 722204 – Uchwała nr 58/2019.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na wrzesień 2019 r., zakładając jednocześnie, że ewentualne wnioski o zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia, które miałyby zostać uruchomione od roku szkolnego 2019/2020 będą rozpatrywane w trybie obiegowym.

Oprócz posiedzenia członkowie Rady wzięli udział w szkoleniu, pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy, edukacji”.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem