Pierwsze posiedzenie WRRP w kadencji 2018-2022

Poprzednia kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zakończyła się 30 października 2018 r. Procedurę naboru nowych członków Rady przeprowadziło Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zarządzeniem nr 102/18 z dnia 29 października 2018 roku powołał 23 osoby do składu Rady na kadencję 2018-2022.

W posiedzeniu inauguracyjnym uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Pan Janusz Gromek - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zaproszeni goście. Pan Janusz Gromek wręczył akty powołania przedstawicielom Rady na lata 2018-2022. 

Uchwałą nr 39/2018 Członkowie Rady przyjęli regulamin organizacyjny. W głosowaniu jawnym wybrano na przewodniczącego, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Pana Krzysztofa Osińskiego (Uchwała nr 40/2018). Wiceprzewodniczącym został Pan Zbigniew Pluta (Uchwała nr 41/2018).

Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie zaopiniowali utworzenie czterech nowych kierunków kształcenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie:

  1. Opiekun w domu pomocy społecznej (341203) - Uchwała Nr 42/2018.
  2. Terapeuta zajęciowy (325907) - Uchwała Nr 43/2018.
  3. Florysta (343203) - Uchwała Nr 44/2018.
  4. Asystent osoby niepełnosprawnej (341201) - Uchwała Nr 45/2018.

Pan Andrzej Przewoda przedstawił zgromadzonym aktualną sytuację na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz podział środków Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok.

Pan Paweł Nowak – Naczelnik Wydziału Badań i Analiz WUP zaprezentował działalność Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem.