Ostatnie posiedzenie WRRP w kadencji 2014-2018

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Pan Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zaproszeni goście.
Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie zaopiniowali utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia:

  1. Policealnej Szkoły Socjoterapii dla Dorosłych w Koszalinie: opiekunka dziecięca (325905) - Uchwała Nr 38/2018;
  2. Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie: technik mechanik (311504) - Uchwała Nr 37/2018.

Aktualną sytuację na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim zaprezentował zgromadzonym Pan Andrzej Przewoda.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem