Sprawozdania z posiedzeń WRRP

Pierwsze posiedzenie WRRP w kadencji 2018-2022
Dodano przez: Barbara Stempień
Dodano przez: Barbara Stempień
Dodano przez: Barbara Stempień

21 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie akceptacji sprawozdania WUP za 2017 rok, przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok, wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na...