WRRP informacja po posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

16 października 2019 r. w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla dwunastu wniosków z sześciu szkół. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > WRRP informacja po posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.