Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w dniu 11 czerwca 2019 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

11 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia w województwie zachodniopomorskim oraz ocenili sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia za 2018 rok. Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia jest dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP.