Ostatnie posiedzenie WRRP w kadencji 2014-2018

Dodano przez: Barbara Stempień

24 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się ostatnie w kadencji 2014-2018 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie wprowadzenia dwóch nowych kierunków kształcenia w województwie zachodniopomorskim. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Ostatnie posiedzenia WRRP w kadencji 2014-2018.