Informacja po posiedzeniu WRRP w dniu 12 marca 2019 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

12 marca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie okresowego sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2018 rok, projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok,  wykazu zawodów, w których możliwa jest refundacja kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz wprowadzenia ośmiu nowych kierunków kształcenia w województwie zachodniopomorskim. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP