Informacja po posiedzeniu WRRP 19.12.2019 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

19 grudnia 2019 r. w odbyło się ostatnie w 2019 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla dziesięciu wniosków z sześciu szkół. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Ostatnie posiedzenie WRRP w 2019 roku