Inauguracyjne posiedzenie WRRP w kadencji 2018-2022

Dodano przez: Barbara Stempień

14 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2022 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Akty powołania przedstawicielom Rady wręczył Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Janusz Gromek. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Pan Krzysztof Osiński. Wiceprzewodniczącym został Pan Zbigniew Pluta. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie regulaminu organizacyjnego WRRP oraz wprowadzenia czterech nowych kierunków kształcenia w województwie zachodniopomorskim. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Pierwsze posiedzenie WRRP w kadencji 2018-2022.