Harmonogram prac Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w 2021 roku

Dodano przez: Barbara Stempień

Harmonogram prac Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w 2021 roku

 

1.       11 lutego 2021 r.
2.       10 czerwca 2021 r.
3.       23 września 2021 r.
4.       9 grudnia 2021 r.

Posiedzenia odbywają się w czwartki – początek spotkania godz. 11:00

Na posiedzeniach będą wydawane opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie dla wniosków, które wpłyną do WUP do 21 dni przed planowanym posiedzeniem. Przekroczenie tego terminu oznacza, że wniosek stanie na kolejnym posiedzeniu.