Harmonogram posiedzeń WRRP w 2020 roku

Dodano przez: Barbara Stempień

Harmonogram prac Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w 2020 roku

 

1.       23 stycznia 2020 r.
2.       23-29 kwietnia 2020 r. - posiedzenie w trybie obiegowym
3.       18 czerwca 2020 r.
4.       24 września 2020 r.
5.       10 grudnia 2020 r.

Posiedzenia odbywają się w czwartki – początek spotkania godz. 11:00

Na posiedzeniach będą wydawane opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie dla wniosków, które wpłyną do WUP do 21 dni przed planowanym posiedzeniem. Przekroczenie tego terminu oznacza, że wniosek stanie na kolejnym posiedzeniu.