Harmonogram posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w 2022 roku

Dodano przez: Barbara Stempień

Na spotkaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie uzgodnili Harmonogram posiedzeń w 2022 roku:

1.       16 lutego 2022 r.
2.       18 maja 2022 r.
3.       24 sierpnia 2022 r.
4.       7 grudnia 2022 r.

Posiedzenia odbywają się w środy – początek spotkania godz. 10:00

Na posiedzeniach będą wydawane opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie dla wniosków, które wpłyną do WUP do 21 dni przed planowanym posiedzeniem. Przekroczenie tego terminu oznacza, że wniosek stanie na kolejnym posiedzeniu.