Pytania i odpowiedzi

Czy Pracodawca może mieć zaległości w opłatach względem ZUS i US?

O ile voucherów może się ubiegać jeden Pracodawca?

Gdzie należy złożyć wniosek?

Co to są tereny zmarginalizowane i miasta tracące funkcje społeczne?

W jakiej formie przedsiębiorca otrzyma wsparcie?

Czy wymagany jest wkład własny?

Na co mogę przeznaczyć środki z Vouchera?

Jak będzie wyglądało rozliczenie I transzy?

Czy jest wymagane zabezpieczenie projektu?

Czy osoba bezrobotna musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Strona 1 z 2 stron  1 2 >