Pytania i odpowiedzi

Czy powrót na rynek pracy uczestnika oznacza wyłącznie zatrudnienie na umowę o pracę?

Czy pod uwagę brane jest kryterium dochodowe?

Czy mogę zgłosić się do projektu pół roku przed planowanym powrotem do pracy?

Czy osoba przebywająca na zaległym urlopie wypoczynkowym może przystąpić do rekrutacji?

Czy osoba niepracująca musi rejestrować się w PUP, aby wziąć udział w projekcie?

Gdzie sprawdzić, czy wybrany żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny spełnia wymagania projektu do otrzymania refundacji?

Czy w przypadku posiadania dwójki dzieci w wieku do lat trzech refundacja może być przyznana na każde z nich?

Czy nianią może być osoba z rodziny np. babcia?

Jak długo będę czekać na wyniki rekrutacji?

Czy ogłoszona rekrutacja jest ostatnią, czy będą ogłaszane kolejne nabory?

Strona 2 z 3 stron  < 1 2 3 >