Pytania i odpowiedzi

Czy jako rodzic mogę złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w kwocie 12 000 zł?

Czy mogę jednocześnie korzystać z dofinasowania kosztów opieki w projekcie ZMS i dopłaty do 400 zł za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna na mocy Ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym?

Co oznacza określenie aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy np. zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo (wydane na podstawie druku US-7)?

Czy niania musi mieć założoną działalność gospodarczą, bądź posiadać status osoby bezrobotnej?

Według jakiego kryterium jest prowadzony nabór (czy decyduje kolejność zgłoszeń)?

Czy mogę wziąć udział w projekcie, jeżeli byłam już Uczestnikiem wcześniejszych edycji?

Czy po złożeniu formularza rekrutacyjnego mogę już wrócić do pracy?

Jakie dokumenty są wymagane na etapie rekrutacji?

Co oznacza sformułowanie, że dane miejsce w żłobku nie jest finansowane ze środków publicznych oraz że uczestnik nie korzysta ze wsparcia w postaci dofinasow. ze środków publicznych, służących zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3 (...)

Czy powrót na rynek pracy uczestnika oznacza wyłącznie zatrudnienie na umowę o pracę?

Strona 1 z 2 stron  1 2 >