Zakończenie pierwszego naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

20 września 2018 r. zakończył się I nabór wniosków do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”.

W trakcie pierwszego dnia rekrutacji do projektu, wpłynęło 145 zgłoszeń. Po zakończeniu naboru – 20 września 2018 r. było ich już 481. Spośród zakwalifikowanych do projektu rodziców większość, tj. 472 stanowiły kobiety. 234 osoby były zainteresowane wysłaniem dziecka do żłobka lub opiekuna dziennego, natomiast 217 rodziców wskazało, że będzie starać się o refundację kosztów zatrudnienia niani.

Zgodnie z założeniami projektu, powracający do pracy rodzic może starać się o refundację pobytu dziecka w żłobku (do 1140 zł miesięcznie), klubie dziecięcym (do 760 zł miesięcznie), u opiekuna dziennego (do 1140 zł miesięcznie) oraz niani (do 2375 zł miesięcznie). Rodzice muszą zapewnić jedynie 5% wkładu własnego. Refundację będzie można otrzymać do 12 miesięcy.

Pierwszy nabór do projektu odbył się w dniach 3 – 20 września 2018 r. Na koniec każdej rekrutacji na stronie internetowej WUP w Szczecinie będzie opublikowana lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem. Na jej podstawie zostaną zawarte umowy przystąpienia do projektu.

Rodzice, którzy nie przystąpią do projektu we wrześniu, będą mogli starać się o pomoc w drugim naborze, który planowany jest w terminie 1 – 22 października.

Kolejne nabory ogłaszane będą w trybie miesięcznym, do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie 700 uczestników.