„Zachodniopomorskie Małe Skarby” – podsumowanie pierwszego dnia rekrutacji

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

3 września 2018 r. był pierwszym dniem rekrutacji uczestników do Zachodniopomorskich Małych Skarbów. O możliwość uzyskania wsparcia z projektu starały się 142 mamy i 3 ojców, którzy złożyli niezbędne dokumenty i zadeklarowali powrót do aktywności zawodowej.

Przypominamy, że projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo zachodniopomorskie, a uczestnikami mogą być rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku do lat 3, którzy aktualnie nie wykonują pracy zarobkowej ze względu na opiekę nad dzieckiem. Projekt zakłada refundację 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie 12 miesięcy względem konkretnego dziecka. Pierwszy nabór uczestników zakończy się 20.09.2018 r., a kolejne będą ogłaszane do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie 700 osób.