Wyniki rekrutacji do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Informujemy, iż w dniu 20 września 2018 r., o godz. 15:30 zakończony został pierwszy nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych formularzy rekrutacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z § 4 Regulaminu określającego zasady przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie oceny punktowej wszystkich ocenionych dokumentów, Komisja Rekrutacyjna utworzyła listę rankingową, która szereguje Kandydatów według ilości otrzymanych punktów.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się w poniższym pliku.

Pracownik urzędu skontaktuje się z osobami zakwalifikowanymi, celem ustalenia terminu podpisania umowy udziału w projekcie.

Kolejny nabór będzie prowadzony w terminie 1.10 - 22.10 2018 r.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.