Ważna informacja dla osób Uczestników projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Zmiana wzoru Wniosku o refundację - załącznika nr 4 do Regulaminu projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 r.,  ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021, poz. 2270), której zapisy wprowadzają możliwość otrzymania dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, Realizator projektu dokonał zmian w:

Zgodnie z zapisami Regulaminu projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, jak również kryterium określonym w dokumentach programowych, „uczestnicy projektu nie korzystają ze wsparcia w postaci dofinansowania ze środków publicznych, służących do zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 innych, niż wparcie oferowane w ramach przedmiotowego projektu”.

Mając na uwadze wskazane powyżej zapisy, refundacja kosztów opieki w ramach projektu nie może zostać udzielona uczestnikom projektu, którzy w 2022 roku skorzystają z ww. dofinansowania.

Realizator projektu wymaga dostarczania od stycznia 2022 r., stosownych oświadczeń potwierdzających brak dofinansowania z innych środków publicznych służących zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, od Uczestników projektu oraz z placówki opieki.

Pytania lub wątpliwości należy kierować na adres: maleskarby@wup.pl