Konferencja prasowa w sprawie projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Uroczyste wręczenie aktów powołania na Ambasadorki Projektu oraz rozpoczęcie rekrutacji uczestników, to główne założenia zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim konferencji prasowej.

Dnia 29 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się konferencja prasowa, będąca kolejnym elementem promowania idei i założeń projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Głównym jej punktem było wręczenie aktów powołania na Ambasadorki Projektu Paniom Monice Pyrek-Rokicie i Agnieszce Kowalewskiej oraz podziękowanie za przyjęcie propozycji współpracy. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz podkreślił unikatowość projektu ze względu na wysokość oferowanego wsparcia finansowego oraz fakt, że jest kierowany szczególnie do osób zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie dostęp do opieki instytucjonalnej jest utrudniony. Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Pan Andrzej Przewoda poinformował zgromadzonych o rozpoczynającym się 03.09.2018 r. pierwszym naborze dokumentów rekrutacyjnych oraz przypomniał główne założenia projektu. Wyraził również nadzieję, że znane i cenione w regionie osoby piastujące funkcję Ambasadorek Projektu swoją postawą, autorytetem i doświadczeniem istotnie przyczynią się do jego promocji. Głos zabrały także Panie Ambasadorki, które potwierdziły, że godzenie roli mamy i pracownika jest nie lada wyzwaniem, więc tego typu projekty są szczególnie przydatnym wsparciem w powrocie na rynek pracy.