23-24 lutego br. – testowanie formularza rekrutacyjnego do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach planowanej w dniach 01.03 – 03.03.2022 r. rekrutacji, udostępnia wersję testową formularza rekrutacyjnego do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

WERSJA TESTOWA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO BĘDZIE DOSTĘPNA
NA STRONIE: https://wup.witkac.pl
W DNIACH

OD 23 LUTEGO 2022 r. OD GODZ. 8:00 DO 24 LUTEGO 2022 r. DO GODZ. 15:00

UWAGA: zapoznaj się z dokumentem Instrukcja tworzenia konta oraz 7 kroków rekrutacji

 

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”
  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ,
PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ, DOSTĘPNEJ NA STRONIE https://wup.witkac.pl
Nabór prowadzony będzie w dniach
od 1 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 3 marca 2022 r. do godz. 15:30

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 – 145, 146, 147, 148.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.