Zachodniopomorski Pakiet Grantowy

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż 17 sierpnia 2020 r. rozpocznie się  nabór  Wniosków o udzielenie grantu na kapitał obrotowy w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”.

Projekt będzie kierowany do mikro i małych przedsiębiorstw (w tym samozatrudnionych) z terenu województwa zachodniopomorskiego, które w skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowały w okresie trzech kolejnych miesięcy (po 29 lutego 2020 r.) spadek przychodów o minimum 50 %, w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019.  

Przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres od jednego do trzech miesięcy. Wysokość wsparcia będzie także uzależniona od liczby osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy,  w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie z ustawowym czasem pracy.  Minimalne wsparcie [samozatrudniony, dofinansowany przez jeden miesiąc] wyniesie 7 845,11 zł, a maksymalne wsparcie [małe przedsiębiorstwo o maksymalnym zatrudnieniu, dofinansowane przez trzy miesiące] wyniesie 164 747,31 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”. 

Nabór wniosków w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”  odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie internetowej, dostępnej na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorski Pakiet Grantowy

 

Terminy*
7 sierpnia 2020 r.                                            Na stronie  www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorski Pakiet Grantowy zostanie zamieszczone Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi dokumentami. Dostępna będzie również wersja testowa wniosku po zalogowaniu się na platformie internetowej.
17 sierpnia 2020 r. Rozpocznie się elektroniczny nabór wniosków na platformie internetowej dostępnej na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorski Pakiet Grantowy
19 sierpnia 2020 r. Planowane zakończenie naboru wniosków.  Nabór może zostać zakończony wcześniej, w przypadku wyczerpania dostępnych środków.
do 21 sierpnia 2020 r.        Opublikowanie na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorski Pakiet Grantowy listy złożonych Wniosków o udzielenie grantu, w podziale na wnioski zakwalifikowane do oceny i wnioski rezerwowe.

* w związku z pracami nad uruchomieniem platformy internetowej powyższe terminy mogą ulec zmianie !!!


Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorski Pakiet Grantowy i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/wupszczecin), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.


W razie dodatkowych pytań dotyczących naboru wniosków prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
 
+48 91 425 61 23
+48 91 425 61 64
+48 91 425 61 63
+48 94 344 50 00
+48 94 344 50 26