Komunikat o zamknięciu naboru wniosków o udzielenie grantów do projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, nabór wniosków o udzielenie grantów został zamknięty, po wyczerpaniu 130% alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. Wpłynęło 2007 wniosków na łączną kwotę 64 182 149,07 zł.