Komunikat o przebiegu naboru wniosków u dzielenie grantów do projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procedury naboru wniosków o udzielenie grantów, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że nabór uruchomiony został 17.08.2020 o godz. 08:30:00. Generator wniosków tj. system informatyczny, służący do złożenia elektronicznej wersji wniosku o udzielenie grantu, dostępny na stronie wup.witkac.pl, funkcjonował prawidłowo i bez zakłóceń, w wyniku czego złożonych zostało 2007 wniosków, na łączną kwotę 64 182 149,07 zł.

Po przekroczeniu 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów, zgodnie z  §5 ust. 5 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, system automatycznie zablokował możliwość składania kolejnych wniosków, o czym każdy wnioskodawca został poinformowany wygenerowanym w aplikacji komunikatem. Ostatni wniosek został złożony o godzinie 08:40:39.

Zgodnie z §5 ust. 20 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, okoliczności nie leżące po stronie Grantodawcy, które utrudniają lub uniemożliwiają Grantobiorcy złożenie Wniosku o udzielenie grantu (np. awaria sprzętu Grantobiorcy, przerwy w dostępie do sieci Internet Grantobiorcy, jakość łącza internetowego Grantobiorcy), nie stanowią przesłanek do roszczeń z tego tytułu i nie przysługują Grantobiorcy środki odwoławcze.