Komunikat dotyczący zakończenia terminu oceny wniosków o udzielenie grantu złożonych w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” z listy rezerwowej

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że Wnioski o udzielenie grantu złożone w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” i znajdujące się na Liście rezerwowej, podlegają obecnie ocenie formalno-merytorycznej.

Lista Wniosków rezerwowych zakwalifikowanych do wypłaty grantów zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/wyniki-granty/, niezwłocznie po zakończeniu oceny.