Komunikat dotyczący zakończenia terminu oceny wniosków o udzielenie grantów złożonych w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Informacja na temat oceny wniosków grantowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w związku z bardzo dużą ilością Wniosków o udzielenie grantu, które wpłynęły w ogłoszonym naborze, koniecznością uzupełnienia przez Grantobiorców złożonych dokumentów oraz ze względu na fakt, że informacje o otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy publicznej nie są zamieszczane w systemie SUDOP na bieżąco, procedura oceny wniosków nie została jeszcze zakończona.

Lista Wniosków zakwalifikowanych do wypłaty grantów zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/wyniki-granty/ pod koniec października. Niezwłocznie po opublikowaniu listy rankingowej, rozpocznie się procedura podpisywania umów i wypłacania grantów.