Aktualności

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

W związku z licznymi pytaniami odnośnie pomocy publicznej udzielanej w zawiązku pomocą rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w sekcji: Pytania i Odpowiedzi w zakładce Zachodniopomorski Pakiet Grantowy, ukazały się informacje odnośnie danych jakie powinny być wykazane w części C3 wniosku o udzielenie grantu. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków do projektu pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19.

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż 17 sierpnia 2020 r. rozpocznie się  nabór  Wniosków o udzielenie grantu na kapitał obrotowy w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”.