Aktualności

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie www.wup.pl w zakładce Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w sekcji Wyniki  https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/wyniki-granty/ została zamieszczona Lista złożonych Wniosków o udzielenie grantu w podziale na wnioski zakwalifikowane do oceny i wnioski rezerwowe.

 

Zgodnie z § 5 ust. 11 Regulaminu udzielania grantó...

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procedury naboru wniosków o udzielenie grantów, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że nabór uruchomiony został 17.08.2020 o godz. 08:30:00. Generator wniosków tj. system informatyczny, służący do złożenia elektronicznej wersji wniosku o udzielenie grantu, dostępny na stronie wup.witkac.pl, funkcjonował prawidłowo i bez zakłóceń, w wyniku czego złożonych...

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, nabór wniosków o udzielenie grantów został zamknięty, po wyczerpaniu 130% alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. Wpłynęło 2007 wniosków na łączną kwotę 64 182 149,07 zł.

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

W związku z licznymi pytaniami odnośnie pomocy publicznej udzielanej w zawiązku pomocą rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w sekcji: Pytania i Odpowiedzi w zakładce Zachodniopomorski Pakiet Grantowy, ukazały się informacje odnośnie danych jakie powinny być wykazane w części C3 wniosku o udzielenie grantu. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków do projektu pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19.

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż 17 sierpnia 2020 r. rozpocznie się  nabór  Wniosków o udzielenie grantu na kapitał obrotowy w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”.