Zachodniopomorski Pakiet Grantowy

WNIOSKODAWCA/REALIZATOR

Województwo Zachodniopomorskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

FINANSOWANIE
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.07.2020 – 30.09.2021

BUDŻET
50 000 000 zł (w tym łączna kwota przeznaczona na granty: 49 354 900,00 zł)

CEL
Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19, poprzez przyznanie na maksymalnie 3 miesiące środków (w postaci grantów) na finansowanie kapitału obrotowego.

Aby uzyskać wsparcie Przedsiębiorca musi wziąć udział w NABORZE DLA GRANTOBIORCÓW.

10 KROKÓW DO OTRZYMANIA GRANTU