Pytania i odpowiedzi

Jak należy rozumieć jednokrotną zmianę miejsca zatrudnienia (z przyczyn leżących po stronie uczestnika) i pozostawanie bez pracy nie dłużej niż miesiąc, o których mowa w §5 ust.4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie Aktywny Rodzic

Kto może przystąpić do projektu „Aktywny rodzic”?

Gdzie i kiedy znajdę informację dotyczącą rekrutacji?

Czy mogę korzystać z finansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych programów?

Jestem osobą niepracującą, ale niezarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Czy mogę przystąpić do rekrutacji do projektu „Aktywny rodzic”?

Co oznacza sformułowanie ”podjęcie zatrudnienia”?

Czy mogę zmienić pracodawcę lub miejsce wykonywania pracy w trakcie udziału w projekcie „Aktywny rodzic”?

Gdzie znajdę wykaz placówek opieki, do których mogę „oddać” dziecko pod opiekę?

Co to jest „umowa uaktywniająca”?

Jestem rodzicem dwójki dzieci, które mają mniej niż 5 lat. Czy koszty opieki będą refundowane na każde z nich w różnych formach opieki?

Strona 1 z 2 stron  1 2 >