Projekty WUP w Szczecinie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do dofinansowania

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Dwa projekty pilotażowe, złożone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, otrzymały rekomendację do realizacji w ramach konkursu pn. Stabilna praca – silna rodzina, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru, znalazły się dwa projekty pilotażowe, złożone przez WUP w Szczecinie w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy naszego województwa:

► "Voucher zatrudnieniowy" o wartości 5 492 000 zł (najwyższa kwota dofinansowania w ramach całego konkursu),
►  "Aktywny Rodzic" o wartości 2 384 768 zł.

W ramach pierwszego projektu, nawet 166 pracodawców z terenu naszego województwa, będzie mogło ubiegać się o środki w wysokości 30 000 zł, dostając do dyspozycji innowacyjne narzędzie w postaci Vouchera Zatrudnieniowego. Voucher będzie mógł zostać przeznaczony przez pracodawcę na odpowiednie przygotowanie pracownika i/lub jego stanowiska pracy zgodnie z określonym szerokim i elastycznym katalogiem kosztów. Jest to przede wszystkim szansa na zatrudnienie dla 166 osób bezrobotnych, mieszkających na terenach zagrożonych trwałą marginalizacją lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z:

♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Choszcznie,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie,
♦ Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu

W ramach drugiego projektu, pn. Aktywny Rodzic, wsparciem zostanie objętych 136 osób bezrobotnych, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 5. Osoby te muszą być zarejestrowane w jednym z 9 powiatowych urzędów pracy:

♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie,
♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach,
♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim,
♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie,
♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu,
♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach,
♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku,
♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie,
♦ Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie),

W ramach projektu refundować będziem można koszty opieki nad dzieckiem do lat 5 (koszty pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani) w wysokości do 1200 zł miesięcznie i w okresie do 12 miesięcy. Działanie to pozwoli na podjęcia przez te osoby zatrudnienia i utrzymanie go.