Aktualności

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowy ze wszystkimi Partnerami projektu pilotażowego Aktywny Rodzic.

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowę na realizację projektu pilotażowego Aktywny Rodzic.

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Dwa projekty pilotażowe, złożone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, otrzymały rekomendację do realizacji w ramach konkursu pn. Stabilna praca – silna rodzina, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej