II posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

22 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w Województwie Zachodniopomorskim.

Funkcjonowanie Zespołu jest jednym z kluczowych zadań realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projektu  pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” współfinansowanego  ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Wspierania Odporności (KPO).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kluczowych instytucji na rzecz wspierania rozwoju uczenia się przez całe życie, reprezentujących: oświatę, gospodarkę, zarządzanie strategiczne, fundusze europejskie oraz dialog społeczny. Na posiedzeniu wybrano nowego Wiceprzewodniczącego WZK, którym został p. Tomasz Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Przedstawiono postęp realizacji projektu oraz zadania planowane do osiągnięcia na najbliższy czas w zakresie: badań społecznych, upowszechnienia doradztwa zawodowego w ramach tworzonej sieci doradców oraz wydarzeń informacyjno-promocyjnych w regionie. Ustalono także kalendarz kolejnych posiedzeń oraz przedsięwzięć, w które angażowani będą członkowie i członkinie Zespołu Koordynacji. Ponadto, posiedzenie było kolejną okazją dla zgromadzonych do wymiany spostrzeżeń nt. kierunków rozwoju szkolnictwa branżowego, doradztwa zawodowego, upowszechniania idei LLL w regionie jak również wypracowania mechanizmów współpracy adresatów wsparcia projektu.