Zrealizowane projekty

Dodano przez: admin

Celem działań objętych projektem było stworzenie trwałego systemu wiarygodnych i użytecznych informacji, kompleksowych badań, analiz i monitoringu rynku pracy oraz jego otoczenia w województwie zachodniopomorskim. 

Dodano przez: admin

Działania podjęte w projekcie miały na celu umożliwienie kształcenia ustawicznego oraz rozwój umiejętności pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach portu morskiego w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Stoczni Szczecińskiej. 

Dodano przez: admin

Celem projektu było umożliwienie kształcenia ustawicznego oraz rozwój umiejętności w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy.

Dodano przez: admin

Celem podejmowanych działań w projekcie było wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników organizacji pożytku publicznego i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

Dodano przez: admin

Celem projektu „Zachodniopomorskie Partnerstwo na rzecz Pracy" było zwiększenie potencjału instytucji rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz podwyższenie poziomu jakości świadczonych przez nie usług.

Dodano przez: admin

Celem podejmowanych w projekcie działań było ułatwienie rolnikom, domownikom oraz osobom zatrudnionym w rolnictwie podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem poprzez szereg odpowiednio dobranych szkoleń, w różnych specjalnościach, uzupełnionych wsparciem doradczym.

Dodano przez: admin

Celem podejmowanych działań w ramach projektu „Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele" było przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli szkół, pracowników organizacji pozarządowych, instytucji publicznych zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych, szczególnie z upośledzeniem umysłowym.

Dodano przez: admin

Celem projektu „E-pracownik - zawód XXI wieku" było dostosowanie wiedzy i umiejętności mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do zmieniających się wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach postępującej informatyzacji i globalizacji rynków zewnętrznych. 

Dodano przez: admin

Celem podejmowanych działań w ramach projektu „Administracja przyszłości" było podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w zakresie tematyki prawnej, ekonomicznej oraz ogólnej, która w założeniu miała pomóc Beneficjentom podnieść swoją samoocenę, ułatwić ewentualny kontakt z mediami, a co za tym idzie usprawnić działanie administracji na poszczególnych płaszczyznach funkcjonowania urzędów.

Dodano przez: admin

Celem podejmowanych działań w ramach projektu „Dobre pomysły na pracę" było dostosowanie osób zagrożonych utratą zatrudnienia do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych województwa zachodniopomorskiego poprzez zmianę kwalifikacji tych osób i wzrost ich kompetencji zawodowych.