Wyniki naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013-2014 w ramach projektu “Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja”

Dodano przez: Milena Jerchewicz-Rom

Szanowni Państwo!

Informuję, iż w dniu 23.10.2013 r. Komisja ds. oceny wniosków stypendialnych w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” zakończyła prace związane z weryfikacją i oceną dokumentów aplikacyjnych, złożonych przez uczniów, w celu uzyskania stypendium w roku szkolnym 2013/2014.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparcie stypendialne na rok szkolny 2013/2014 przyznane zostało 123 osobom z terenu województwa zachodniopomorskiego i realizowane będzie w systemie miesięcznym, w wysokości 600 zł/miesiąc.

Wszelkie dokumenty, tj.: umowa, uzasadnienie, formularz PEFS, ankieta ex-ante, deklaracja uczestnictwa i oświadczenie, związane z otrzymaniem stypendium, przekazane zostaną drogą pocztową na adres zamieszkania stypendystów. Dokumenty należy wypełnić i podpisać w określonych miejscach oraz dostarczyć do biura projektu, do dnia 06.11.2013 r.

Listy z wynikami oceny wniosków stypendialnych znajdują się na stronie internetowej projektu www.stypendia.wup.pl, w plikach do pobrania.

Wszystkim uczniom, którzy złożyli aplikacje na rok szkolny 2013/2014, gratulujemy osiągniętych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.