Aktualności

W dniu 13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie Umów Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim, w którym uczestniczyli: Dyrektor WUP Andrzej Przewoda, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Renata Błasiak  - Grudzień oraz przedstawiciele samorządów.

W dniu 13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie Umów Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim, w którym uczestniczyli: Dyrektor WUP Andrzej Przewoda, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Renata Błasiak  - Grudzień oraz przedstawiciele samorządów.

Uczestników przywitała Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Renata Błasiak  - Grudzień, która podsumowała dotychczasowe działania na rzecz powołania ww. Partnerstwa. Przedstawiła, że od marca do października 2014 r. zorganizowano na terenie wszystkich powiatów województwa 6 spotkań (Koszalin, Świnoujście, Drawsko Pomorskie, Choszczno oraz Szczecin), w których udział wzięło ponad 200 osób: przedstawicieli organów prowadzących  szkoły, dyrektorzy szkół, pedagodzy, szkolni  doradcy zawodowi, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ochotniczych hufców pracy, kuratorium oświaty oraz zachodniopomorskiego centrum doskonalenia nauczycieli.

Przyjmując, jako cel priorytetowy, rozwój regionalnego rynku pracy i edukacji, w tym m.in.: podniesienie jakości, efektywności i dostępności poradnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim, a także uświadomienie o roli poradnictwa zawodowego w planowaniu kariery zawodowej, przedstawiciele 10 samorządów powiatowych: białogardzki, choszczeński, drawski, gryfiński, kołobrzeski, myśliborski, policki, sławieński, szczecinecki, wałecki oraz 16 samorządów gminnych: Karlino, Tychowo, Choszczno, Pełczyce, Krzęcin, Mieszkowice, Sianów, Świeszyno, Biesiekierz, Bobolice, Kołbaskowo, Warnice, Dolice, Połczyn-Zdrój, Tuczno, Wałcz a także 4 miast: Koszalin, Stargard Szczeciński, Szczecin i Świnoujście, zawarli Umowy Partnerstwa stanowiące podstawę do współpracy na płaszczyźnie inicjatyw i projektów w celu ich wspólnej realizacji. Do przedsięwzięcia zaproszono również Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Organy prowadzące zgłosiły łącznie do Partnerstwa ponad 100 instytucji, w tym: Powiatowe Urzędy Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Zespoły Szkół Gimnazjalnychi Ponadgimnazjalnych.

Wydarzenie organizowane jest pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Niezależnie od tego, jak doskonale będziemy kształcić młode osoby i dostosujemy programy kształcenia do przedsiębiorców, to jeśli wykonywany zawód, czy zdobyte wykształcenie w kierunkach, do których młodzież nie ma predyspozycji, bądź też nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy, będzie generowało znaczne koszty (społeczne, ekonomiczne i emocjonalne) - mówił Dyrektor WUP Andrzej Przewoda.

Dodatkowo, Pan Dyrektor zaznaczył, iż jest przekonany, że działania podejmowane w Partnerstwie przybiorą formę debaty, dyskusji i wspólnie będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą wybrać młodym osobom ścieżkę rozwoju edukacyjnego i zawodowego, prowadzącą do sukcesu na rynku pracy.

Dyrektor WUP Andrzej Przewoda podziękował przybyłym na spotkanie przedstawicielom samorządów Starostom, Wicestarostom, Burmistrzom, Wójtom, Dyrektorom szkół i placówek oświatowych za zainteresowanie promowaniem i wspieraniem poradnictwa zawodowego w szkołach.

Na zakończenie spotkania Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Renata Błasiak – Grudzień, przedstawiła harmonogram dalszych prac związanych z rozpoczęciem realizacji działań w Partnerstwie, a w szczególności plan dotyczący powołania Grupy Sterującej i Zespołów zadaniowych. Zasygnalizowała również, że Partnerstwo jest otwarte na przyjęcie kolejnych nowych członków.

Szkolenie dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców
Dodano przez: Magdalena Krawniak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zorganizował szkolenie pn.: „Szkolenie dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców”

Spotkania w ramach Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim
Posiedzenie Grupy Sterującej w ramach Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim.
I posiedzenie Grupy Sterującej w ramach Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim
Partnerstwo Lokalne – czyli sztuka wspólnego działania na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim
Uroczyste podpisanie Umów Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim
Dodano przez: Magdalena Krawniak

W dniu 13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie Umów Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim, w którym uczestniczyli: Dyrektor WUP Andrzej Przewoda, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Renata Błasiak  - Grudzień oraz przedstawiciele samorządów.

Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego  w województwie zachodniopomorskim
Dodano przez: Magdalena Krawniak

Spotkanie podsumowujące 28.10.2014 r.

Działając w duchu porozumienia i partnerstwa oraz przyjmując za cel priorytetowy, rozwój regionalnego rynku pracy i edukacji, w tym m.in.: podniesienie jakości, efektywności i dostępności poradnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim, podjęte zostały działania zmierzające do nawiązania sieci współpracy i zintegrowania środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemów związanych z...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka – edukacja - rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń”
Dodano przez: Magdalena Krawniak

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka – edukacja - rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń”