Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim

Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyszukaj utwory:

Nazwa utworu Krótki opis utworu Nazwa beneficjenta Tytuł i nr projektu Akcja
Multimedialny Instruktaż Zawodowy wspierający proces nauczania w zawodzie pracownik obsługi hotelowej z podstawami języka niemieckiego Specjalistyczny film video-instruktażowy będący uzupełnieniem i przypomnieniem wiedzy nabywanej podczas szkoleń w zawodzie pracownik obsługi hotelowej z podstawami języka niemieckiego Powiat Kamieński - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim "Postaw na aktywność" UDA-POKL.06.01.01-32-092/12-00 Pobierz utwór »
Multimedialny Instruktaż Zawodowy wspierający proces nauczania w zawodzie pracownik technicznej obsługi hotelowej z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV Specjalistyczny film video-instruktażowy będący uzupełnieniem i przypomnieniem wiedzy nabywanej podczas szkoleń w zawodzie pracownik technicznej obsługi hotelowej z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV Powiat Kamieński - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim "Postaw na aktywność" UDA-POKL.06.01.01-32-092/12-00 Pobierz utwór »
Multimedialny Instruktaż Zawodowy wspierający proces nauczania w zawodzie kelner/somelier z podstawami języka niemieckiego Specjalistyczny film video-instruktażowy będący uzupełnieniem i przypomnieniem wiedzy nabywanej podczas szkoleń w zawodzie kelner/somelier z podstawami języka niemieckiego. Powiat Kamieński - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim "Postaw na aktywność" UDA-POKL.06.01.01-32-092/12-00 Pobierz utwór »
Multimedialny Instruktaż Zawodowy wspierający proces nauczania w zawodzie kucharz ze specjalizacją w dziedzinie carvingu Specjalistyczny film video-instruktażowy będący uzupełnieniem i przypomnieniem wiedzy nabywanej podczas szkoleń w zawodzie kucharz ze specjalizacją w dziedzinie carvingu. Powiat Kamieński - Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim "Postaw na aktywność" UDA-POKL.06.01.01-32-092/12-00 Pobierz utwór »
Film instruktażowy "Monter izolacji budowlanych" Specjalistyczny film video-instruktażowy będący przypomnieniem i uzupełnieniem wiedzy nabywanej podczas szkolenia. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców "Kompetencje zawodowe - sukcesem na rynku pracy". UDA-POKL.06.01.01-32-169/12-00 Pobierz utwór »
Film instruktażowy "Kucharz o specjalizacji cukiernik" Specjalistyczny film video-instruktażowy będący przypomnieniem i uzupełnieniem wiedzy nabywanej podczas szkolenia. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców "Kompetencje zawodowe - sukcesem na rynku pracy". UDA-POKL.06.01.01-32-169/12-00 Pobierz utwór »
Film instruktażowy "Kucharz o specjalizacji dietetyk" Specjalistyczny film video-instruktażowy będący przypomnieniem i uzupełnieniem wiedzy nabywanej podczas szkolenia. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców "Kompetencje zawodowe - sukces na rynku pracy". UDA-POKL.06.01.01-32-169/12-00 Pobierz utwór »
Videoinstruktaż szkolenia zawodowego "Plecionkarz" Film instruktażowy przygotowujący do szkolenia zawodowego, przedstawiający podstawowe zasady wdrażania czynności związanych z zawodem. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości "Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. na terenie powiatu szczecineckiego." UDA-POKL.06.01.01-32/076/12-01 Pobierz utwór »
Videoinstruktaż szkolenia zawodowego "Kucharz - dekorator potraw" Film instruktażowy przygotowujący do szkolenia zawodowego, przedstawiający podstawowe zasady wdrażania czynności związanych z zawodem. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości "Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. na terenie powiatu szczecineckiego." UDA-POKL.06.01.01-32/076/12-01 Pobierz utwór »
Videoinstruktaż szkolenia zawodowego dla zawodu "Kucharz" Film instruktażowy przygotowujący do szkolenia zawodowego, przedstawiający podstawowe zasady wdrażania czynności związanych z zawodem. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości "Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 r.ż. na terenie powiatu szczecineckiego." UDA-POKL.06.01.01-32/076/12-01 Pobierz utwór »

Utwór wypracowany w ramach PO KL na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie, użytkowanie w sposób komercyjny oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji "Pobierz wersję elektroniczną utworu". Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.

Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sposób wykorzystania utworu: (prosimy o zaznaczenie minimum jednego pola)

Dane instytucji: (opcjonalne)

Pobierz