Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim

Utwory wypracowane w ramach projektów EFS w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyszukaj utwory:

Nazwa utworu Krótki opis utworu Nazwa beneficjenta Tytuł i nr projektu Akcja
System wspierania wychodzenia z bezdomności Produkt finalny stanowi system wspierania wychodzenia z bezdomności, którego zadaniem jest przyczynienie się do poszeżenia oferty instytucji i organizacji w pracy z osobami bezdomnymi. Gmina Miasto koszalin/Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie "Wektor zmian - Koszaliński program wspierania wychodzenia z bezdomności" UDA-POKL.07.02.01-32-101/10-00 Pobierz utwór »
„Radość z pracy - Innowacyjne formy aktywności zawodowej osób 50+" Model aktywizacji zawodowej osób 50+ (w tym diagnostyka predyspozycji zawodowych oraz pośrednictwo pracy). 5 programów treningowych dla osób 50+ z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback. Program szkoleniowy dotyczący technologii informacyjno-komunikacyjnej dla osób 50+ w dwóch wersjach: do szkoleń e-learningowych i do szkoleń tradycyjnych. Platforma internetowa składająca się z modułu Front End (portal) oraz modułu Back End (platforma e-learningowa wraz z Podręcznikiem metodycznym dla użytkowników platformy szkoleniowej. Koszalińska Wyższą Szkoła Nauk Humanistycznych „Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+” UDA-POKL.06.01.01-32-023/11-00 Pobierz utwór »
Opracowanie „Firma ćwiczeniowa (hotel i restauracja) – jako model pracy z młodymi osobami bezrobotnymi” Opracowanie wytworzone dzięki przeniesieniu doświadczeń partnera z Niemiec w zakresie kształcenia zawodowego i zaadoptowaniu do realiów regionu wypracowanych tam narzędzi, programów i metod pracy. Opis firmy ćwiczeniowej (hotelu i restauracji) jako modelu pracy z młodymi osobami bezrobotnymi zawiera informacje o działaniach w projekcie, krótką notkę o niemieckim dualnym systemie kształcenia jako wzorze postępowania, profil kompetencyjny potencjalnego uczestnika oraz sposób jego pomiaru a także przebieg procesu szkolenia w firmie ćwiczeniowej. TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski „PWP Hotel i restauracja do praktycznej nauki zawodu” POKL.06.01.01-32-188/12-00 Pobierz utwór »
Poradnik Zastosowanie kofoedowskiej metody „Pomoc do samopomocy” w aktywizacji zawodowej kobiet w wieku 50+ Poradnik składający się z trzech części odnoszących się do metody opracowanej przez Szkołę Koefeda jak i realizacji projektu: artykuł autorstwa Ole Meldgaard’a - głównego konsultanta ze strony Szkoły Koefeda odnoszący się do specyfiki funkcjonowania i podstawowych założeń szkoły, artykuły przygotowane przez trenerów/doradców prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz artykuł przygotowany przez koordynatorkę projektu i jej asystentkę odnoszący się do aspektów związanych z realizacją projektu. Podsumowaniem są praktyczne wskazówki dotyczące stosowania metody opracowanej przez Szkołę Koefeda. Fundacja Familijny Poznań „PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy” POKL.06.01.01-32-181/12-00 Pobierz utwór »
Program szkoleń e-learningowych w zawodzie monter izolacji budowlanych Program szkoleń e-learningowych w zawodzie monter izolacji budowlanych w skład którego wchodzą treści merytoryczne kursu w podziale na moduły szkoleniowe oraz testy sprawdzające do poszczególnych modułów szkoleniowych. Cech Rzemiosł Różnych PWP Rzemiosło szansą na aktywizację UDA-POKL.06.01.01-32-186/12-00 Pobierz utwór »
Program szkoleń e-learningowych w zawodzie kucharz Program szkoleń e-learningowych w zawodzie kucharz w skład którego wchodzą treści merytoryczne kursu w podziale na moduły szkoleniowe oraz testy sprawdzające do poszczególnych modułów szkoleniowych. Cech Rzemiosł Różnych PWP Rzemiosło szansą na aktywizację UDA-POKL.06.01.01-32-186/12-00 Pobierz utwór »
Film instruktażowy "Glazurnik" Film instruktażowy "Glazurnik" z tłumaczeniem w języku migowym Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób głuchych i niedosłyszących w woj. zachodniopomorskim UDA-POKL.06.01.01-32-083/11-00 Pobierz utwór »
Film instruktażowy "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie" Film instruktażowy "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie" z tłumaczeniem w języku migowym Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób głuchych i niedosłyszących w woj. zachodniopomorskim UDA-POKL.06.01.01-32-083/11-00 Pobierz utwór »
Film Instruktażowy "Złotnik" Film Instruktażowy "Złotnik" z tłumaczeniem w języku migowym Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji osób głuchych i niedosłyszących w woj. zachodniopomorskim UDA-POKL.06.01.01-32-083/11-00 Pobierz utwór »
Film Instruktażowy "Carving" Film Instruktażowy "Carving" z tłumaczeniem w języku migowym Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych Certyfikowany rzemieślnik - projekt aktywizacji zawodowej osób głuchych i niedosłyszących z woj. zachodniopomorskiego UDA-POKL.06.01.01-32-083/11-00 Pobierz utwór »

Utwór wypracowany w ramach PO KL na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Utwór wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Utwór udostępniany jest na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, która zezwala na jego kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie, użytkowanie w sposób komercyjny oraz tworzenie utworów zależnych pod warunkiem, że rozpowszechniając lub publicznie wykonując utwór, jakikolwiek utwór zależny lub zbiór licencjobiorca oznaczy go zgodnie z treścią licencji (w tym imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą innych podmiotów – jeżeli dane te zostały dołączone do utworu) oraz informacją, że utwór lub jego pierwowzór, w przypadku utworów zależnych, został wypracowany w projekcie zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli pobierany utwór jest programem komputerowym należy pamiętać, że mogą się na niego składać elementy, w szczególności programy komputerowe, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których licencjodawcy nie przysługują prawa autorskie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, a także z podsumowaniem informacji na temat tego, co jest dozwolone i na jakich warunkach. Licencja oraz podsumowanie są dostępne na stronie internetowej http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Udzielenie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska na korzystanie ze wszystkich utworów wypracowanych w ramach projektu dostępnych w bazie nastąpi automatycznie po podaniu przez licencjobiorcę sposobu wykorzystania jednego z utworów wypracowanych w ramach tego projektu i wybraniu opcji "Pobierz wersję elektroniczną utworu". Oświadczenie o akceptacji warunków licencji przez licencjobiorcę następuje w momencie skorzystania z uprawnień objętych licencją.

Prosimy również o wypełnienie pól opcjonalnych, które mają na celu zebranie informacji dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sposób wykorzystania utworu: (prosimy o zaznaczenie minimum jednego pola)

Dane instytucji: (opcjonalne)

Pobierz