Szkolenie pn. Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” - zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak

Dnia 6 czerwca 2022 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
 

Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków EFS. Wzięły w nim udział 32 osoby.
 

Szkolenie poprowadził Pan Michał Byliniak - trener, doradca, audytor, przedsiębiorca, a także  autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków UE.
 

Podczas szkolenia omówiono m.in. główne zobowiązania Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, przegląd wymaganych instrukcji i procedur, weryfikacja osiągnięcia zakładanych wskaźników, zamknięcie projektu – złożenie końcowego wniosku o płatność, trwałość projektu, jej rodzaje i skutki naruszenia. Ponadto trwałość rezultatów projektu, monitorowanie trwałości projektu oraz trwałości rezultatów, reguła proporcjonalności – możliwe zwolnienia, kontrola na zamknięcie projektu, a także wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej oraz prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych i archiwizacja dokumentacji projektowej.
 

Prezentacja ze szkolenia