Działanie 8.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17

Dodano przez: Daniel Sawicki

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy otrzymały dofinansowanie.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów