Działanie 8.4 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik