Działanie 8.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Dodano przez: Daniel Sawicki

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów