Działanie 7.6 - Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

Dodano przez: Daniel Sawicki

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Plik do pobrania