Działanie 7.3 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr:  RPZP.07.03.00-IP.03-32-K51/19 - stan na dzień 29.11.2019 r. Pobierz plik