Działanie 7.3 - Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 18 268 566,40 PLN.
 

Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 1.07.2019 r. do 5.08.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUPw Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 12.08.2019 r.