Działanie 7.2 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 - stan na dzień 29.11.2019 r. Pobierz plik